woensdag 2 mei 2018

Céleste Boursier-Mougenot - VariationsGezien in het keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, klankschalen in het water.

https://www.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/in-motion/